Tisztelt Szülők!


A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete alapján 2021. április 19-től az óvodákban (2021. március 8-ával) elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.

Intézményünkben 2021. április 19., hétfőtől, a 2021. március 08. előtti járványügyi szabályok betartásával lehet újra igénybe venni az óvodai ellátást és fogadjuk szeretettel óvodás gyermekeinket.

Köszönjük a családok rendkívüli szünet időtartama alatti megértését, kitartását, támogató visszajelzéseit és együttműködését!
Minden családnak jó egészséget és kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezető


Tájékoztató a 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról


Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel és a 19/2021. (III. 10) EMMI határozat figyelembe vételével a Telki Község Önkormányzata által fenntartott, az óvodaköteles gyermekek számára (Telki község közigazgatási területén a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményben) a Telki Zöldmanó Óvodában (2089 Telki, Harangvirág u. 3. OM azonosítója: 090037) a 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás a személyes kontaktus csökkentése érdekében egyedi eljárási rend alapján történik.


Bővebben


Tisztelt Szülők!


A 111/2021. (III. 6.) Kormány rendelete " a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről"

„1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről."

A rendkívüli szünet időtartamára a gyermekfelügyelet iránti igényt mindkét szülő (nem Home Office-ban végzett!) munkavégzése, védekezésben való részvétele esetén lehet benyújtani.

A rendkívüli szünet idején kizárólag azon gyermekek részére igényelhető gyermekfelügyelet, akik nem szenvednek fertőző betegségben, tünetmentesek. Erről a szülőnek írásban kell nyilatkoznia, amit az óvoda honlapjáról letölthető "Felelősségvállalási nyilatkozat" kitöltésével kell igazolni. A nyilatkozatot kitöltve az ügyeleti igényt megelőző munkanapon 9 óráig elektronikus úton kell az ovoda@telki.hu e-mail címre küldeni, majd az ügyelet napján nyomtatott formában, aláírva átadni a gyermeket átvevő óvodai dolgozónak.
Az ügyeletet kizárólag az óvoda nyitva tartásán belül, a szülő (munkavégzésének idejére) az általa igényelt időszakra szervezzük meg.

Egyéb szabályok a rendkívüli szünet időtartama alatt felügyeletet igénylő szülők és gyermekeik részére:

• óvodába érkezéskor a csengetést követően, a hatályban lévő járványügyi szabályok betartásával kérjük gyermekét adja át az átvevő óvodai dolgozónak, és jelezze, hogy munkája végeztével hány órára jön a gyermekért;
• gyermeke ruháit és a váltócipőjét minden nap haza kell vinnie és azt tisztán, a cipőt lefertőtlenítve hozhatja másnap;
• a gyermek nem hozhat játékot az óvodába (kivéve 1 db fertőtleníthető alvókát);
• a szülők által igényelt ügyeleti napokon, az óvoda nyitva tartásán belül, a szülők által igényelt (munkavégzésük idejére szóló) időszakban, rendkívüli esetben, az ügyeletes nevelőt kizárólag 06 26 920-824 -es telefonszámon lehet hívni;
• amennyiben a gyermeken bármilyen fertőzésre, betegségre utaló tünetet észlelünk, azonnal értesítjük a szülőt, akinek kötelessége a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni gyermeke hazaviteléről, ebben az esetben a gyermek kizárólag orvosi igazolással, tünetmentesen veheti újra igénybe a gyermekfelügyeletet;
• a gyermekfelügyeletet az intézmény Tengelice utcai épületében biztosítjuk.
A gyermekfelügyelet iránti igény kizárólag elektronikus levélben az ovoda@telki.hu e-mail címen nyújtható be.

A kérelemhez csatolni kell mindkét szülő munkáltatói igazolását / nyilatkozatát.

A munkáltatói igazolást a honlapon lévő formanyomtatvány letöltésével, kitöltve, aláírva, beszkennelve, elektronikus formában legkésőbb az ügyeleti igényt megelőző munkanapon 9 óráig kell elküldeni az ovoda@telki.hu e-mail címre.

A gyermekfelügyelet iránti kérelmet az ügyeleti igényt megelőző munkanapon 9 óráig lehet benyújtani és ezzel egy időben a csatolt nyilatkozatokat az ovoda@telki.hu e-mail címre kitöltve, aláírva visszaküldeni.

A gyermekétkeztetést az ügyelet időtartama alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítjuk. Az étkezési igényt az ügyeleti igényt megelőző munkanapon 9 óráig lehet benyújtani az ovodatitkar@telki.hu email címre.

Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezető


TÁJÉKOZTATÓ a gyermekek további egy évig történő óvodában maradásának lehetőségéről


Kedves Szülők!

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
A tanköteleskorú gyermekek további egy évig történő óvodában maradásához az Oktatási Hivatalhoz a 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani.
Abban az esetben, ha a Szakértői Bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
A kérelem benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján található.


Tisztelt Szülők!


Amennyiben egy köznevelési intézményben az intézménnyel jogviszonyban álló gyermeknél vagy munkavállalónál COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, az intézményvezetőnek bejelentési kötelezettsége van a területi népegészségügyi hatóság, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.
A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata.
Koronavírus érintettség esetén az adott intézményben az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogyha gyermeküknél a COVID-19 fertőzés beigazolódik, (akkor is, ha a gyermek több hete nem jár óvodába,) az eredmény kézhezvételének napján legyenek szívesek értesíteni.
Intézményünk zavartalan működésének fenntartása és egészségünk megóvása érdekében felelős együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezető


Kedves Szülők!


2020. szeptember 14.-től (hétfőtől) visszavonásig, reggel a bejárati ajtónál várjuk szeretettel gyermeküket és adjuk át Önöknek hazamenetelkor. Annak érdekében, hogy az óvodába való érkezés és távozás minél zökkenőmentesebben történjen a gyermekek számára, kérjük Önöket, hogy az alábbi javaslatokat, rendkívüli szabályokat legyenek szívesek betartani:

- kérjük legyenek szívesek felkészíteni a gyermeküket arra, hogy a bejárati ajtóban kell majd elbúcsúzniuk egymástól;
- hétfői napokon kérjük, hogy egy nagyméretű szatyorba tegyék bele az ágyneműt és a gyermek alvókáját (illetve amikor elkezdődnek a kötelező mozgásos foglalkozások, a tornazsákot is). A szatyorra írják rá a gyermek nevét és hogy melyik csoportba jár;
- reggel érkezéskor csengessenek;
- a bejárati ajtóban türelmesen várakozzanak és tartsák be 1,5m védőtávolságot, amennyiben ez nem lehetséges viseljenek szájmaszkot, kerüljék a csoportosulást;
- a gyermekek átvétele érkezési sorrendben történik;
- a bejárati ajtóban az ügyeletes óvodai dolgozó belépés előtt megméri a gyermek hőmérsékletét, a cipőjét fertőtlenítős lábtörlőben megtörli, ezt követően a dajka néni beviszi a gyermeket az öltözőbe, segít levetkőzni, a mosdóban alaposan kezet mosnak, majd bekíséri a csoportba a gyermeket és átadja az óvodapedagógusnak (amennyiben ebéd után szeretnék haza vinni gyermeküket, kérjük jelezzék az ügyeletesnek, aki feljegyzi kérésüket)
- az intézményt továbbra is kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek látogathatja;
- az orvosi igazolást, vagy távolmaradási kérelmet kérjük adják át az ügyeletes óvodai dolgozónak;
- az ebéd után hazamenő gyermekeket felöltöztetve 12.45 és 13.00 óra között adjuk át a szülőnek a bejárati ajtóban;
- kérjük, hogy a délután 15.00 óra (uzsonna) után érkező szülők csengessenek;
- a bejárathoz érkező délutános ügyeletes óvodai dolgozónak legyenek szívesek megmondani a gyermekük nevét és hogy melyik csoportba jár;
- ezt követően néhány perc múlva átvehetik a gyermeküket a bejáratnál;
- ha bármilyen kérdésük van írjanak e-mailt, vagy telefonáljanak az óvodapedagógusoknak,
- kérjük, hogy kizárólag hiteles forrásból tájékozódjanak
- minden fontos változásról személyesen értesítjük Önöket e-mail-en és az óvoda honlapján.

Kérem szíves megértésüket, támogatásukat és segítő együttműködésüket!
Bízzunk benne, hogy ez az átmeneti állapot hamarosan véget ér.
Vigyázzunk magunkra, egymásra és legféltettebb kincsünkre a gyermekünkre!

Kitartást és jó egészséget kívánok minden családnak!

Üdvözlettel: Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezetőKedves SzülőkA következő hetekben, hónapokban mind a szülőknek, mind az óvoda dolgozóinak a szokásosnál is nagyobb figyelemmel kell lenni mind a saját, mind a gyermekek egészségi állapotára, és a koronavírus-fertőzésre utaló tünetekre.
A koronavírus-fertőzés tünetei:

- láz
- fáradtság
- száraz köhögés
- izomfájdalom
- orrdugulás
- orrfolyás
- torokfájás
- hasmenés
- légszomj
- íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.

Ha a szülő a felsorolt tüneteket észleli a gyermekén, akkor kérjük, hogy ne hozza a gyermekét közösségbe, mert azzal az egész közösség egészségét, és az óvoda zavartalan működését veszélyezteti. A fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell maradnia, és a szülőnek telefonon kell értesíteni a gyermekorvost vagy háziorvost.
Amennyiben az orvos véleménye szerint a gyermeknél fennáll a fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend alapján kell eljárnia és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. Ennek eredménye határozza meg a további intézkedéseket. Fertőzés esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az intézmény felé, amit a 06 26 920-814-es telefonszámon kell megtennie.
Amennyiben az óvodában megjelenik a koronavírus, akkor a járványügyi hatóság a kötelező eljárásrend szerint elvégzi a kontaktkutatást és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ha az intézményben felmerül a csoportos megbetegedés veszélye, akkor az Operatív Törzs Járványügyi Bevetési Egységének bevonásával döntenek a beavatkozásokról.
„Az óvodai élet különleges szabályai az intézmény újra nyitása után” májusban kiadott tájékoztatóban foglaltakat, ami továbbra is (visszavonásig) hatályos kérjük mindenki tartsa be.
Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető a helyi csoportos megbetegedés kialakulása, az esetleges korlátozások bevezetése, az intézmény bezárása.
Kérjük megértésüket, együttműködésüket és támogató segítségüket.

Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezető
Az iskola és az óvoda támogatását csak a Te segítségeddel folytathatjuk!
Kérjük, segítsd munkánkat adód 1%-ával!
Adószámunk: 19186247-1-13
www.telkigyerekalapitvany.hu
   

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Igazgató: tel / fax. 06 26 920 815   |   e-mail: ovoda@telki.hu
Titkárság: tel. 06 26 920 814   |   e-mail: ovodatitkar@telki.hu

Tengelice utcai óvoda
Telephely: tel. 06 26 920 824