TÁJÉKOZTATÓ a gyermekek további egy évig történő óvodában maradásának lehetőségéről


Kedves Szülők!

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
A tanköteleskorú gyermekek további egy évig történő óvodában maradásához az Oktatási Hivatalhoz a 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani.
Abban az esetben, ha a Szakértői Bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
A kérelem benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján található.


Télapó kesztyűje
Hol volt, hol nem volt egyszer egy ugrifüles nyuszika. Egy hideg téli napon sétálgatott az erdőben, ahogy ballag egyszer csak valami fekete dolgot látott meg az ösvényen. Közelebb ment és megszemlélte mi az.
- Valami szőrös, és fekete!
Jobban szemügyre vette és akkor látta, hogy nem volt az más, mint egy kesztyű.
- Nohát egy kesztyű! Ugyan ki veszíthette el?!
- Én tudom! A Mikulás járt erre, bizonyára Ő hagyhatta el. - kiálltott le a fáról a szarka.

- Szegény Mikulás kesztyű nélkül, a nagy hidegben nem tudja elvinni az ajándékokat a gyerekeknek.Majd én elviszem neki! - mondta a nyulacska.
- De az erdőn keresztül vezet az út a Mikulás házához és az erdőben ott lakik a róka, és a farkas is.

- Jajj azoktól én nagyon félek!
- Egyet se búsulj Füleském, súgok neked egy varázsigét ha ezt elmondod, és bukfencelsz egyet azzá változol amivé csak akarsz. Jól jegyezd meg! Béka lába, egér farka, kutya szőre tarka-barka ,illa-berek, nádak-erek, -itt most azt mond amivé változni szeretnél-, és ne feledd a bukfencet!!
- Köszönöm szarka néni! Már indulok is! Nem felejtem a bukfencet!
A nyuszika a kesztyűvel vidáman ballagott az erdőben.
A bokrok mögül egy éhes róka figyelte a nyulacskát.

- Nini egy jó kövér nyuszika! Ha közelebb ér elkapom.

- Jajj ott a róka! Látta meg a Rókát a nyulacska. Gyorsan átváltozom farkassá.
- Béka-lába, egér-farka, kutya szőre, tarka-barka. Illa-berek nádak-erek, én most ordas farkas legyek! és egy nagyot bukfencelt, épp idejében, mert a róka ráugrott, be akarta kapni.
- Jajj, bocsánat farkas bácsi! - mondta a róka, mikor a farkassá változott nyuszira ugrott. Ijedten iszkolt el az erdőbe.
A nyuszika elmondta a varázsigét és visszaváltozva futott tovább az úton.
Amint tovább haladt egy farkas kukucskált ki a fák mögül.

- Nini egy szép kövér nyulacska! Ha közelebb ér, elkapom!

- Jajj a fa mögül leselkedik egy farkas, vette észre a nyulacska. Gyorsan átváltozom medvévé!
- Béka lába, egér farka, kutya szőre tarkabarka, illa-berek, nádak-erek, én most tányértalpas mackó legyek! - És egy nagyot bukfencelt. Épp idejében mert a farkas el akarta kapni.
- Jajj bocsánat, mackó bácsi! - mondta a medvévé változott nyulacskának a farkas, és iszkolt vissza az erdőbe.
A nyuszika elmondta a varázsigét és visszaváltozva futott ki az erdőből.
Hamarosan oda is ért a Mikulás házához, bekopogtatott.
- Mikulás bácsi elhoztam a kesztyűdet amit elhagytál az erdőben!
- Nahát, én már mindenütt kerestem! De bátor nyulacska vagy Füles! Köszönöm! Most már elindulhatok a gyerekekhez!
- Füles, fogadd el ezt a finomságokkal teli csomagot, jótettedért!
És a Mikulás bácsi egy hatalmas csomagot adott Fülesnek, tele édességgel.
A nyulacska megköszönte és vidáman dalolva futott hazáig. Szerencsére akkorra már a róka és a farkas is otthon várta a Mikulást, így a nyuszika hamar hazaért.
Vidáman énekelte a kedvenc dalát…Hullik a völgyben a ....


Tisztelt Szülők!


Amennyiben egy köznevelési intézményben az intézménnyel jogviszonyban álló gyermeknél vagy munkavállalónál COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, az intézményvezetőnek bejelentési kötelezettsége van a területi népegészségügyi hatóság, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.
A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata.
Koronavírus érintettség esetén az adott intézményben az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogyha gyermeküknél a COVID-19 fertőzés beigazolódik, (akkor is, ha a gyermek több hete nem jár óvodába,) az eredmény kézhezvételének napján legyenek szívesek értesíteni.
Intézményünk zavartalan működésének fenntartása és egészségünk megóvása érdekében felelős együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezető


Kedves Szülők!


2020. szeptember 14.-től (hétfőtől) visszavonásig, reggel a bejárati ajtónál várjuk szeretettel gyermeküket és adjuk át Önöknek hazamenetelkor. Annak érdekében, hogy az óvodába való érkezés és távozás minél zökkenőmentesebben történjen a gyermekek számára, kérjük Önöket, hogy az alábbi javaslatokat, rendkívüli szabályokat legyenek szívesek betartani:

- kérjük legyenek szívesek felkészíteni a gyermeküket arra, hogy a bejárati ajtóban kell majd elbúcsúzniuk egymástól;
- hétfői napokon kérjük, hogy egy nagyméretű szatyorba tegyék bele az ágyneműt és a gyermek alvókáját (illetve amikor elkezdődnek a kötelező mozgásos foglalkozások, a tornazsákot is). A szatyorra írják rá a gyermek nevét és hogy melyik csoportba jár;
- reggel érkezéskor csengessenek;
- a bejárati ajtóban türelmesen várakozzanak és tartsák be 1,5m védőtávolságot, amennyiben ez nem lehetséges viseljenek szájmaszkot, kerüljék a csoportosulást;
- a gyermekek átvétele érkezési sorrendben történik;
- a bejárati ajtóban az ügyeletes óvodai dolgozó belépés előtt megméri a gyermek hőmérsékletét, a cipőjét fertőtlenítős lábtörlőben megtörli, ezt követően a dajka néni beviszi a gyermeket az öltözőbe, segít levetkőzni, a mosdóban alaposan kezet mosnak, majd bekíséri a csoportba a gyermeket és átadja az óvodapedagógusnak (amennyiben ebéd után szeretnék haza vinni gyermeküket, kérjük jelezzék az ügyeletesnek, aki feljegyzi kérésüket)
- az intézményt továbbra is kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek látogathatja;
- az orvosi igazolást, vagy távolmaradási kérelmet kérjük adják át az ügyeletes óvodai dolgozónak;
- az ebéd után hazamenő gyermekeket felöltöztetve 12.45 és 13.00 óra között adjuk át a szülőnek a bejárati ajtóban;
- kérjük, hogy a délután 15.00 óra (uzsonna) után érkező szülők csengessenek;
- a bejárathoz érkező délutános ügyeletes óvodai dolgozónak legyenek szívesek megmondani a gyermekük nevét és hogy melyik csoportba jár;
- ezt követően néhány perc múlva átvehetik a gyermeküket a bejáratnál;
- ha bármilyen kérdésük van írjanak e-mailt, vagy telefonáljanak az óvodapedagógusoknak,
- kérjük, hogy kizárólag hiteles forrásból tájékozódjanak
- minden fontos változásról személyesen értesítjük Önöket e-mail-en és az óvoda honlapján.

Kérem szíves megértésüket, támogatásukat és segítő együttműködésüket!
Bízzunk benne, hogy ez az átmeneti állapot hamarosan véget ér.
Vigyázzunk magunkra, egymásra és legféltettebb kincsünkre a gyermekünkre!

Kitartást és jó egészséget kívánok minden családnak!

Üdvözlettel: Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezetőKedves SzülőkA következő hetekben, hónapokban mind a szülőknek, mind az óvoda dolgozóinak a szokásosnál is nagyobb figyelemmel kell lenni mind a saját, mind a gyermekek egészségi állapotára, és a koronavírus-fertőzésre utaló tünetekre.
A koronavírus-fertőzés tünetei:

- láz
- fáradtság
- száraz köhögés
- izomfájdalom
- orrdugulás
- orrfolyás
- torokfájás
- hasmenés
- légszomj
- íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.

Ha a szülő a felsorolt tüneteket észleli a gyermekén, akkor kérjük, hogy ne hozza a gyermekét közösségbe, mert azzal az egész közösség egészségét, és az óvoda zavartalan működését veszélyezteti. A fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell maradnia, és a szülőnek telefonon kell értesíteni a gyermekorvost vagy háziorvost.
Amennyiben az orvos véleménye szerint a gyermeknél fennáll a fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend alapján kell eljárnia és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. Ennek eredménye határozza meg a további intézkedéseket. Fertőzés esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az intézmény felé, amit a 06 26 920-814-es telefonszámon kell megtennie.
Amennyiben az óvodában megjelenik a koronavírus, akkor a járványügyi hatóság a kötelező eljárásrend szerint elvégzi a kontaktkutatást és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ha az intézményben felmerül a csoportos megbetegedés veszélye, akkor az Operatív Törzs Járványügyi Bevetési Egységének bevonásával döntenek a beavatkozásokról.
„Az óvodai élet különleges szabályai az intézmény újra nyitása után” májusban kiadott tájékoztatóban foglaltakat, ami továbbra is (visszavonásig) hatályos kérjük mindenki tartsa be.
Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető a helyi csoportos megbetegedés kialakulása, az esetleges korlátozások bevezetése, az intézmény bezárása.
Kérjük megértésüket, együttműködésüket és támogató segítségüket.

Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezető
Az iskola és az óvoda támogatását csak a Te segítségeddel folytathatjuk!
Kérjük, segítsd munkánkat adód 1%-ával!
Adószámunk: 19186247-1-13
www.telkigyerekalapitvany.hu
   

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Igazgató: tel / fax. 06 26 920 815   |   e-mail: ovoda@telki.hu
Titkárság: tel. 06 26 920 814   |   e-mail: ovodatitkar@telki.hu

Tengelice utcai óvoda
Telephely: tel. 06 26 920 824