ÉTKEZÉS LEMONDÁSA A NYÁRI ÜGYELET ALATT


Kedves Szülők!

2021. június 28-tól július 23-ig a HARANGVIRÁG u.-i óvoda tart ügyeletet.
Ezen idő alatt étkezést a szokásos módon, a következő napra, 9.00-ig a 26-920-814-es telefonszámon, vagy az ovodatitkar@telki.hu email címen lehet.

2021. július 26-tól augusztus 19ig a TENGELICE u.-i óvoda tart ügyeletet.
Ezen idő alatt étkezést a szokásos módon, a következő napra, 9.00-ig a 26-920-824-es telefonszámon lehet. EMAIL-BEN NEM!!!


Kedves Szülők!


A hatályos járványügyi intézkedések változásai miatt az intézmény nyári nyitva tartása alatt az alábbi szabályokat kérjük betartani:
- 2021. július 05.-től (hétfőtől) 2021. augusztus 31-ig (keddig) továbbra is reggel a bejárati ajtónál várjuk szeretettel gyermeküket és adjuk át Önöknek hazamenetelkor;
- hétfői napokon kérjük, hogy egy nagyméretű szatyorba tegyék bele az ágyneműt és a gyermek alvókáját, váltóruháját, váltócipőjét. A szatyorra írják rá a gyermek nevét és hogy melyik csoportba jár;
- reggel a bejárati ajtóban amennyiben ebéd után szeretnék haza vinni gyermeküket, kérjük jelezzék az ügyeletes óvodai dolgozónak, aki feljegyzi kérésüket;
- az intézményt továbbra is kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek látogathatja;
- az orvosi igazolást, vagy távolmaradási kérelmet kérjük adják át az ügyeletes óvodai dolgozónak, egy hónapnál hosszabb hiányzás esetén a gyermek az óvoda honlapjáról letölthető, kitöltött és aláírt fertőző betegségről szóló szülői nyilatkozat leadásával veheti igénybe az óvodai ellátást;
- az ebéd után hazamenő gyermekeket felöltöztetve 12.45 és 13.00 óra között adjuk át a szülőnek a bejárati ajtóban;
- kérjük, hogy a délután 15.00 óra (uzsonna) után érkező szülők csengessenek;
- a bejárathoz érkező délutános ügyeletes óvodai dolgozónak legyenek szívesek megmondani a gyermekük nevét és hogy melyik csoportba jár, ezt követően néhány perc múlva átvehetik a gyermeküket a bejáratnál; - péntekenként a gyermek minden holmiját (ágyneműt, váltócipőt, váltóruhákat) haza kell vinni;
- a szülők indokolt esetben (óvodai beiratkozás, fogadó óra…), az óvodavezető engedélyével tartózkodhatnak az épület területén.

Kellemes nyarat és jó egészséget kívánunk minden családnak!Üdvözlettel: Petrovszkiné Krizsán Adrienn óvodavezető


Tájékoztató a 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról


Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel és a 19/2021. (III. 10) EMMI határozat figyelembe vételével a Telki Község Önkormányzata által fenntartott, az óvodaköteles gyermekek számára (Telki község közigazgatási területén a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményben) a Telki Zöldmanó Óvodában (2089 Telki, Harangvirág u. 3. OM azonosítója: 090037) a 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás a személyes kontaktus csökkentése érdekében egyedi eljárási rend alapján történik.


Bővebben


TÁJÉKOZTATÓ a gyermekek további egy évig történő óvodában maradásának lehetőségéről


Kedves Szülők!

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
A tanköteleskorú gyermekek további egy évig történő óvodában maradásához az Oktatási Hivatalhoz a 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani.
Abban az esetben, ha a Szakértői Bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
A kérelem benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján található.


Az iskola és az óvoda támogatását csak a Te segítségeddel folytathatjuk!
Kérjük, segítsd munkánkat adód 1%-ával!
Adószámunk: 19186247-1-13
www.telkigyerekalapitvany.hu
   

2089 Telki, Harangvirág utca 3.
Igazgató: tel / fax. 06 26 920 815   |   e-mail: ovoda@telki.hu
Titkárság: tel. 06 26 920 814   |   e-mail: ovodatitkar@telki.hu

Tengelice utcai óvoda
Telephely: tel. 06 26 920 824